Eerste Hulp bij Klantcontact blog

Eigenaar in 6 stappen

We doen graag zaken met beslissers. Als je een gemiddelde ondernemer vraagt wie zijn ideale doelgroep vormt, dan komt dat woord vaak terug. Het is een gegeven: een beslisser vraagt geen toestemming. Een beslisser denkt zelf na. Een beslisser is […]

Continue Reading

NPS is goed maar CES is beter

Om klantentrouw te bevorderen moet je proberen de verwachtingen van de klant overtreffen. Dat is zo’n beetje de algemene opinie. Een grootschalige studie onder contactcenters in Europa, Noord Amerika, Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland laat echter iets heel anders […]

Continue Reading

Help! De klant is ontsnapt (III)

Klantcontactafdelingen met meer bevoegdheden? Een pleidooi voor een anarchistisch contact center. ABN Amro* ziet het scherp: “Wij willen klanten nog meer aan ons binden en dat kan door bijvoorbeeld de collega’s op het lokale kantoor meer bevoegdheden te geven om klachten direct […]

Continue Reading