Eerste Hulp bij Klantcontact blog

Schrijftip: gebruik alinea’s en kopteksten

KoptekstJe helpt lezers bij de verwerking van een tekst als je er structuur in aanbrengt. Dat kan door gebruik te maken van alinea’s en die te voorzien van kopteksten.

De alinea

De alinea is dan een bij elkaar horende set zinnen, waarbij de eerste of de laatste zin de kernzin vormt. Alinea’s kunnen onderling gerangschikt worden op basis van volgordelijkheid (‘oude situatie’, ‘gewenste situatie’, ‘nieuwe situatie’) maar ook op algemeen geaccepteerde vormen van tekststructuur (‘aanleiding’, ‘probleemstelling’, ‘oplossing’, ‘afsluiting’) voor bijvoorbeeld een brief.

De kop

Met een kop boven iedere alinea, wordt het makkelijker om de alinea te interpreteren en de tekst als geheel te verwerken. De kop boven de alinea moet wel de lading dekken, dus het ligt voor de hand om daarvoor te rade te gaan bij de kernzin van de alinea.

Een voorbeeld

De rijksoverheid heeft jaren geleden de eigen schriftelijke communicatie aangepakt. Alle brieven – en dat zijn er nogal wat – folders, webteksten en handleidingen werden langs de meetlat van de nieuwe standaard gelegd. De huisstijl van de overheid is door het eigen huisstijlteam voor iedereen toegankelijk op de website gezet. Daar staat ook een voorbeeld over alinea’s en kopteksten.

Voor meer over dit onderwerp, volg de link:

http://www.rijkshuisstijl.nl/index.cfm/belastingdienst/organisatie/organisatie-nieuw/de%20belastingdienst%20schrijft%20burgertaal/tekstopbouw/alinea-s/herschrijving-van-een-alinea-een-voorbeeld/